สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION

25/1 หมู่ที่ 8 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170

56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ถ.เชื้อเพลิง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
https://goo.gl/maps/CGjcV4phLaUyH3oe8

 

Tel : 082-492-8568  Fax : 02-671-3621
E-mail : wscba08@gmail.com