สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
Warehouse and Cold Storage Business Association

56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ถ.เชื้อเพลิง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel : 082-492-8568  Fax : 02-671-3621
E-mail : wscba08@gmail.com