แบบฟอร์ม สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ผู้ประกอบการธุรกิจในธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฯ
สามารถกรอกรายละเอียดและยื่นเอกสารเข้ามาได้ ด้วยการกรอกฟอร์มด้านล่างนี้
ทางทีมงานของสมาคมติดต่อในภายหลังครับ