สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 1ครั้งที่ 4 และ ระดับ 2ครั้งที่ 1 ของปี 2561 ภายใต้โครงการ สนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) โดยมีผู้แจ้งเข้าร่วมการทดสอบระดับ 1 จํานวน 36 คน และระดับ 2จํานวน 39 คน ณ ศูนย์ทดสอบบริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จํากัดถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561