จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฯ

October 6, 2020By wscbaadminEvents

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น แถวถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณพัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เป็นประธานในการเปิดการประชุมนี้ ซึ่งได้แถลงภาพรวมของกิจกรรมที่ทางสมาคมได้มีส่วนรวมมาตลอดปี 2562 และมีช่วงบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมฯทุกท่านได้รับทราบถึงเนื้อหาของ Smart Design & Management และ SME Bank ที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจทางด้าน คลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น                            

สัมมนา “ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น หลังวิกฤตโควิด – 19 ..ทางรอดสู่ทางรุ่ง”

October 6, 2020By wscbaadminEvents

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น หลังวิกฤตโควิด – 19 ..ทางรอดสู่ทางรุ่ง” ที่โรงแรมปรี๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นำโดย ท่านนายกสมาคมฯ คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์, คุณชุติพร อธิเกียรติ์, คุณสรญา สรไกรกิติกุล, และ คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม อีกทั้งยังให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในช่วง lock down เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส Covit-19, มาตรการการป้องกันของแต่ละธุรกิจ, และการวางแผนการปรับตัวนับจากนี้ในช่วง New Normal ชีวิตวิถีใหม่, และความคิดเห็นอื่นๆอีกด้วย

ประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1

July 7, 2020By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ -ที่ปรึกษาสมาคมฯ และพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1 โดยสัญจรไปที่จังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุมบริษัท โมบายโลจิสติกส์จำกัด สำนักงานเลที่ 279หมู่9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณสรญา สรไกรกิติกูล ให้การต้อนรับ มีการจัดทำระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักขภาพ และ ยุทธศาศตร์สมาคมปี 2562 และการประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 2562 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 13พฤศจิกายน 62 ในนามของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ขอขอบคุณ บจก.โมบายโลจิสติกส์ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดประชุมโครงการสัญจรสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้

ประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ -ที่ปรึกษาสมาคมฯ และพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1โดยสัญจรไปที่จังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุมบริษัท โมบายโลจิสติกส์จำกัด สำนักงานเลที่ 279หมู่9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณสรญา สรไกรกิติกูล ให้การต้อนรับ มีการจัดทำระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักขภาพ และ ยุทธศาศตร์สมาคมปี 2562 และกรประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 2562 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 13พฤศจิกายน 62 ในนามของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ขอขอบคุณ บจก.โมบายโลจิสติกส์ ที่ให้ความเอื้อพื่อสถานที่จัดประชุมโครงการสัญจรสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้