น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1” ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)