นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

June 1, 2022By wscbaadminAdvertising

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น โครงสร้าง 1.คำนิยาม 2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด 3.วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล 4.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูล 5.การจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 6.มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายการทำลาย 8.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล 9.การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 10.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 11.สิทธิตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูล 12.คำถามและข้อเสนอแนะ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ใส่ใจและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น … Read More

DAIFUKU

May 19, 2022By wscbaadminAdvertising

บริษัท​Daifuku (Thailand) Ltd ผู้สนับสนุนการจัดงานหลักของ สมาคม​ธุรกิจ​คลังสินค้า​ ไซโล​ และ​ห้องเย็น​ ให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2564 ภายในงาน ทาง DAIFUKU ได้จัดแสดง เทคโนโลยี​ VR ในระบบคลังสินค้าได้อย่าวน่าสนใจมากๆค่ะ ทางสมาคม​ฯ​ ขอขอพระคุณ​ ทางผู้บริหาร​และ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ร่วมเป็น สปอนเซอร์หลักในการดำเนินงานในครั้งนี้ ขอบพระคุณ​อีกครั้งค่ะ บริษัท​Daifuku (Thailand) Ltd. ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ การผลิต การติดตั้งและบริการหลังการขายสำหรับระบบโลจิสติกส์และอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ระบบสายพานลำเลียง ระบบขนส่ง ระบบจัดเก็บ ระบบคัดแยกและเลือกสิ่งของ ระบบควบคุม เครื่องมืองานขนถ่ายวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องล้างรถ

ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​2564

May 19, 2022By wscbaadminEvents

  9 พฤษภาคม​ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​2564 ของสมาคมธุรกิจ​คลังสินค้า​ ไซโล แ​ละห้องเย็น​ เวลา 13.30น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น​ ถ.วิภาวดี​ ภายในงานได้มีการ จัดกิจกรรม สรุปผลงานประจำปี 2564 และ รายงานประชุมประจำปี รวมถึง การจัดบู้ท กิจกรรม จากทาง บริษัท​ Daifuku Co. , Ltd. และ Knowledge Sharing จาก ธ. กรุงไทย และ บริษัท​ Wemove platform ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการ และ สมาชิก สมาคม​ฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติ มาร่วมงานในวันนี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาคม​ฯ ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

Smart Warehouse คืออะไร?

September 2, 2021By wscbaadminKnowledg

Smart Warehouse คือคลังสินค้าอัจฉริยะ เป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ปฏิบัติการ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า และการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอน ลดความซับซ้อน และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างง่ายดายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งระบบ Smart Warehouse นี้คือหนึ่งในระบบที่เข้ามารองรับระบบ Smart Logistics ในอนาคต เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจนั้นสามารถจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมากขึ้นในพื้นที่ที่เท่าเดิม และได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคําสั่งซื้อต่างๆ จากลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่ มปริมาณงานได้ และที่ สําคัญก็คือ ช่วยลดต้นทุนทั้งด้านการผลิตและการขนส่งให้ทําได้ในปริมาณที่มากขึ้นภายในครั้งเดียว เรียกได้ว่าเป็นการลดต้นทุนค่าเสียโอกาสและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายกว่าเดิม ตัว Smart Warehouse กลายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับธุรกิจในอนาคตในวงการคลังสินค้าในทุกประเภท เพราะว่าการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดการที่ต้องมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น และยังสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้อีกด้วย ซึ่ง Smart Warehouse จะเข้ามาช่วยจัดการในส่วนนี้ได้ นอกจากการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ยังจะเข้ามาช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตและการขนส่งให้ สามารถทําได้ในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่ใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลงกว่าเดิม สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดกระบวนการทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรออีกต่อไป นอกจาก Smart Warehouseแล้ว ยังต้องมีระบบจัดการคลังสินค้าที่ดีควบคู่ไปด้วย เพราถ้าไม่มีระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดีนั้น ก็อาจจะทําให้ทุกๆอย่างที่สร้าง Smart Warehouse นี้มาพังลงได้ … Read More

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse)

August 27, 2021By wscbaadminKnowledg

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุมหลายส่วนตั้งแต่การป้อนข้อมูลพื้นฐานอัตโนมัติการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องหาช่องโหว่ในการทำงานว่ากลุ่มไหนที่มีการทำงานแบบซ้ำซ้อน ใช้เวลามาก และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาทดแทนระบบเดิม ซึ่งคลังสินค้าอัตโนมัตินั้นเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้าหลายๆท่านที่อยากจะยกระดับธุรกิจคลังสินค้าให้เข้าับยุคสมัยและตอบรับการบริการให้กับลุกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ในหลายมิติ เช่น งานเบิกจ่าย งานคัดแยกประเภท งานบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้า งานขนถ่ายสินค้า งานเคลื่อนย้ายสินค้า งานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้าไปแทนที่หรือเข้าไปช่วยพัฒนาระบบที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานในระบบคลังสินค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ด้านกระบวนการทำงาน(Process Automation) และ ด้านศักยภาพ(Physical Automation) ด้านกระบวนการทำงาน (Process Automation): คือ ยกระบบการทำงานเดิมเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถ ติดตาม หรือดูข้อมูลย้อนหลังได้ กลุ่มงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน เช่น งานบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้า เป็นต้น               ในการบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าอยู่ตลอด ด้วยวิธีการใช้ป้ายบาร์โค้ด, ชั้นวางบาร์โค้ด และอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดจะช่วยลดเวลาทำงาน และเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลงานบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และกำลังคน … Read More

จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฯ

October 6, 2020By wscbaadminEvents

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น แถวถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณพัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เป็นประธานในการเปิดการประชุมนี้ ซึ่งได้แถลงภาพรวมของกิจกรรมที่ทางสมาคมได้มีส่วนรวมมาตลอดปี 2562 และมีช่วงบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมฯทุกท่านได้รับทราบถึงเนื้อหาของ Smart Design & Management และ SME Bank ที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจทางด้าน คลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น                            

สัมมนา “ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น หลังวิกฤตโควิด – 19 ..ทางรอดสู่ทางรุ่ง”

October 6, 2020By wscbaadminEvents

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น หลังวิกฤตโควิด – 19 ..ทางรอดสู่ทางรุ่ง” ที่โรงแรมปรี๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นำโดย ท่านนายกสมาคมฯ คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์, คุณชุติพร อธิเกียรติ์, คุณสรญา สรไกรกิติกุล, และ คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม อีกทั้งยังให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในช่วง lock down เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส Covit-19, มาตรการการป้องกันของแต่ละธุรกิจ, และการวางแผนการปรับตัวนับจากนี้ในช่วง New Normal ชีวิตวิถีใหม่, และความคิดเห็นอื่นๆอีกด้วย