ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯเข้าประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ครั้งที่9/2561 ณ ห้องประชุม อาคารซันทาวเวอร์ บี ชั้น 32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)