เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น แถวถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณพัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เป็นประธานในการเปิดการประชุมนี้ ซึ่งได้แถลงภาพรวมของกิจกรรมที่ทางสมาคมได้มีส่วนรวมมาตลอดปี 2562 และมีช่วงบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมฯทุกท่านได้รับทราบถึงเนื้อหาของ Smart Design & Management และ SME Bank ที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจทางด้าน คลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น