9 พฤษภาคม​ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​2564 ของสมาคมธุรกิจ​คลังสินค้า​ ไซโล แ​ละห้องเย็น​ เวลา 13.30น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น​ ถ.วิภาวดี​ ภายในงานได้มีการ จัดกิจกรรม สรุปผลงานประจำปี 2564 และ รายงานประชุมประจำปี รวมถึง การจัดบู้ท กิจกรรม จากทาง บริษัท​ Daifuku Co. , Ltd. และ Knowledge Sharing จาก ธ. กรุงไทย และ บริษัท​ Wemove platform ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการ และ สมาชิก สมาคม​ฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติ มาร่วมงานในวันนี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาคม​ฯ ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาชิกต่อไป